Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Oferta dla dzieci i uczniów

w roku szkolnym 2019/2020

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

Przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 6 letnich i starszych

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Łukowska – Almaszy

M. Abramowicz

Badania na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2

Obserwacja dzieci

wszyscy pracownicy poradni

Na terenie placówki.

3

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

A. Śladewska

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Szulak

A. Mąka

I. Daniluk

M. Abramowicz

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Specjalistyczne zajęcia indywidualne
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, rehabilitantem dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4

Diagnoza ryzyka dysleksji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

 

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5

Terapia Integracji Sensorycznej

I.Daniluk

I.Wojtaszek-Prystupa

S.  Łukijaniuk

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6

Diagnoza lateralizacji dla dzieci 5/6 letnich

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7

Badanie rozwoju komunikacji dzieci do 6 roku życia

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

Badania na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz placówek.

8

Preorientacja zawodowa

E. Tatarczak

Zajęcia na terenie przedszkoli.

Wsparcie merytoryczne.

9

Diagnoza integracji sensorycznej

A. Szulak

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

10

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 5/6 lat rozwijające myślenie matematyczne

A. Plandowska

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

11

Terapia ręki

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

12

Zajęcia metodą „Dobrego Startu” dla dzieci w wieku 5/6 lat

S. Łukijaniuk

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13

Terapia rodziny

J. Oremczuk

E. Daczkowska

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

    14

Program zapobiegania dysleksji rozwojowej wśród dzieci 6-7-letnich

Barbara Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie poradni

 

 

 

            Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla uczniów szkół podstawowych:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji dla dzieci 7 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Na terenie szkół.

 

 

2

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Bądź Mistrzem” dla dzieci z klas I – III

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Rozwijanie myślenia matematycznego dla dzieci z klas I – III

H. Plecha

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4

Propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych wśród uczniów klas I-III

A. Plandowska

Zajęcia grupowe na terenie szkoły

 

 

5

„Mistrz ortografii” – poznawanie zasad i reguł ortograficznych języka polskiego i opanowanie umiejętności stosowania ich w praktyce dla dzieci z klas IV-VIII

A.      Plandowska

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

6

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w czytaniu i pisaniu

B.      Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

7

Trening pewności siebie – „Miej Pewność” dla uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Uczniowie klas IV - VIII

J. Prokockaa - Kasjaniuk

A. Śladewska

E. Daczkowska

M. Sumlińska

B. Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

8

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Szulak

I Daniluk

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

9

Terapia Integracji Sensorycznej

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

10

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

E. Tatarczak

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

11

Obserwacja uczniów na terenie placówki

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie szkoły, placówki.

 

 

12

Interwencja kryzysowa i mediacja

 

E. Daczkowska

J. Oremczuk

M. Sumlińska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Na terenie szkół, placówki, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

13

„Chcę ładnie pisać” zajęcia dla uczniów z trudnościami grafomotorycznymi z klas I – III

 

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

14

„Pamięć i koncentracja” zajęcia dla uczniów mających trudności z koncentracją uwagi
z klas I-III

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

15

Terapia ręki dla uczniów z klas I - III

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

Zajęcia indywidualne na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16

Zagrożenia internetowe – cyberprzemoc dla uczniów z klas IV - VIII

E. Tatarczak   

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły.

 

 

17

Badanie słuchu „Słyszę”

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

18

Badanie mowy

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

19

Terapia i pomoc pedagogiczna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

I. Daniluk

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

20

Pomoc psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

21

Terapia psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

22

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Abramowicz

 

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

23

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

24

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

25

Orientacja zawodowa

E. Tatarczak

Wsparcie merytoryczne

 

         

 

 

 

            Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Program usprawniania technik uczenia się

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Konsultacje z doradztwa zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

4

Zajęcia aktywizujące z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

5

„Człowiek w świecie współczesnych uzależnień”- zajęcia profilaktyczne z obszaru środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

wszyscy psycholodzy

E. Tatarczak     

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

6

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”-program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów klasy VIII  
i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

 

 

7

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

         

 

 

 

 

 

Oferta

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

kierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców, rad pedagogicznych

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”(wszystkie typy szkół i placówek)

 

E. Tatarczak

Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców na terenie szkół
i placówek.

2

Szkoła dla rodziców i wychowawców:

I.        Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły

II.      Rodzeństwo bez rywalizacji

III.   Jak rozmawiać z nastolatkiem

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

M. Sumlińska

A. Szulak

A. Śladewska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

I. Daniluk

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Cykliczne zajęcia warsztatowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

3

„Praca z uczniem zdolnym”

 

A. Śladewska

Prelekcja dla rodziców i wychowawców klas I – III na terenie szkoły.

4

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

A. Śladewska

J. Prokocka - Kasjaniuk

E. Daczkowska

A. Mąka

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

5

Gotowość szkolna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

B. Wieluńska

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

6

„Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole”

 

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki

7

„Normy rozwojowe i zaburzenia zachowania dziecka w wieku przedszkolnym”

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

 Warsztaty na terenie placówki dla nauczycieli i wychowawców.

8

Problematyka okresu dojrzewania

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami na terenie szkół/placówek.

9

Współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami

 

A. Plandowska

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

10

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

 

E. Tatarczak

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki.

11

Specyficzne trudności w nauce i możliwe formy oceniania uczniów z takimi problemami

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

 

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

12

Przyczyny trudności matematycznych uczniów w klasach I-III

 

H. Plecha

 

Prelekcja nauczycieli na terenie placówki.

13

Zanim dziecko przekroczy próg szkoły

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

14

Terapia rodziny

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

A. Mąka

 

 

Zajęcia dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

15

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówki, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

16

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

17

Grupa wsparcia logopedów

 

M. Łukowska - Almaszy

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

18

Forum Psychologów i Pedagogów

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

19

Mediacje dla rodziców i nauczycieli

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Spotkania na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

20

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Doraźna natychmiastowa pomoc na terenie placówki lub poradni

21

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

E. Tatarczak

J. Prokocka – Kasjaniuk

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

22

Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie placówki.

 

M. Łukowska – Almaszy

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

23

„Rodzinne wychowywanie w dziedzinie płciowości”

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

M. Sumlińska

A. Mąka

E. Daczkowska

 

Warsztaty dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

24

Edukacja włączająca

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

25

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w przedszkolu

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

26

Zaburzenia Integracji Sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.

 

Terapeuci SI

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki

 

Zainteresowane placówki szkolne prosimy o zgłaszanie się na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

 

  • dane adresowe placówki (nazwa, adres, telefon)
  • wybrany temat zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • imię i nazwisko zgłaszającego zapotrzebowanie (nauczyciel/wychowawca klasy/dyrektor placówki)
  • imię i nazwisko pedagoga/psychologa szkolnego
  • podpis dyrektora

 

Realizacja oferty uzależniona jest od harmonogramu i terminów badań diagnostycznych na terenie poradni.

 

Oferta Poradni psychologiczno Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego może ulec

modyfikacji o dodatkowe zajęcia bądź osoby prowadzące.