Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

* Sylwia Łukijaniuk                                                                  

* Justyna Prokocka-Kasjaniuk

* Barbara Wieluńska

* Izabela Wojtaszek-Prystupa

* Halina Zacharuk

Trening EEG Biofeedback, aby był skuteczny wymaga zachowania kilku reguł, dotyczących czynności przed skierowaniem pacjenta na terapię, jak i czynności w trakcie samych treningów:

Badania wstępne:

A. Przygotowawcze

Obejmuje badanie pacjenta przez specjalistę przeszkolonego w neuroterapii EEG Biofeedback (po kursie I. stopnia) z określeniem klinicznego obrazu zaburzeń i wyznaczenia po badaniu celów i sposobów treningów naprawczych.

a) Rozmowa z pacjentem, rodzicami bądź opiekunami (zebranie wywiadu ukierunkowanego na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjenta, obejmującego także okres ciąży i porodu oraz wczesny okres życia, poważne choroby, urazy i operacje).

b) Orientacyjne badanie neurologiczno psychologiczno-psychiatryczne;

c) Zapoznanie dziecka i rodziców z metodą EEG Biofeedback przed rozpoczęciem terapii.

B. Minimapa mózgu.

C. Protokół indywidualny - na podstawie badań terapeuta konstruuje indywidualny protokół treningów, w którym decyduje o wybranym miejscu ułożenia elektrod, o wybranym paśmie częstotliwości do wzmocnienia lub hamowania oraz ustawia cele amplitudowe w poszczególnych pasach zakresów częstotliwości.

D. Trening pierwszy:

* Dokładne zapoznanie się z kartą pacjenta;

* Poinformowanie pacjenta o wszystkich czynnościach, które będą wykonywane (np: mierzenie głowy, zmywanie miejsc pod elektronami mieszanką odtłuszczającą itp.)

* Wytłumaczenie w sposób przystępny przebiegu wideogry oraz zasad otrzymywania punktów;

* Założenie elektrod i kontrola ich odporności;

* Obserwacja krzywej EEG;

* Ustawienie długości trwania rundek i ich liczbę w sesji;

* Ustawienie treningu (trenowanie lewej lub prawej półkuli)

E. Analiza i podsumowanie wyników treningu.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci jak też dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej , ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców np: (Adam Małysz), pilotów, menadżerów czy studentów przed egzaminami.

* Problemy z pamięcią i koncentracją;

* Problemy z planowaniem i skupianiem się;

* Mała odporność na stres;

* Padaczka

* Zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe;

* W terapii tików i zespole Touretta;

* W zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja);

* Terapia uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard)

* Treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich, prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznes, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy).

* Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi;

* Poprawa szybkości uczenia się;

* Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);

* Problemy szkolne;

* Dysleksja, dysgrafia;

* Trema, reakcje stresowe, agresja;

* Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).