Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Trening EEG Biofeedback, aby był skuteczny wymaga zachowania kilku reguł, dotyczących czynności przed skierowaniem pacjenta na terapię, jak i czynności w trakcie samych treningów:

Badania wstępne:

A. Przygotowawcze

Obejmuje badanie pacjenta przez specjalistę przeszkolonego w neuroterapii EEG Biofeedback (po kursie I. stopnia) z określeniem klinicznego obrazu zaburzeń i wyznaczenia po badaniu celów i sposobów treningów naprawczych.

a) Rozmowa z pacjentem, rodzicami bądź opiekunami (zebranie wywiadu ukierunkowanego na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjenta, obejmującego także okres ciąży i porodu oraz wczesny okres życia, poważne choroby, urazy i operacje).

b) Orientacyjne badanie neurologiczno psychologiczno-psychiatryczne;

c) Zapoznanie dziecka i rodziców z metodą EEG Biofeedback przed rozpoczęciem terapii.

B. Minimapa mózgu.

C. Protokół indywidualny - na podstawie badań terapeuta konstruuje indywidualny protokół treningów, w którym decyduje o wybranym miejscu ułożenia elektrod, o wybranym paśmie częstotliwości do wzmocnienia lub hamowania oraz ustawia cele amplitudowe w poszczególnych pasach zakresów częstotliwości.

D. Trening pierwszy:

* Dokładne zapoznanie się z kartą pacjenta;

* Poinformowanie pacjenta o wszystkich czynnościach, które będą wykonywane (np: mierzenie głowy, zmywanie miejsc pod elektronami mieszanką odtłuszczającą itp.)

* Wytłumaczenie w sposób przystępny przebiegu wideogry oraz zasad otrzymywania punktów;

* Założenie elektrod i kontrola ich odporności;

* Obserwacja krzywej EEG;

* Ustawienie długości trwania rundek i ich liczbę w sesji;

* Ustawienie treningu (trenowanie lewej lub prawej półkuli)

E. Analiza i podsumowanie wyników treningu.