Szanowni Państwo

 

            Informujemy, iż w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rozpoczynamy Cykl Spotkań Superwizyjnych kierowanych do pedagogów i psychologów szkolnych.

Celem spotkań będzie:

  • analiza problemów merytorycznych i trudności wychowawczych występujących w pracy z uczniami
  • wymiana doświadczeń i przemyśleń, zastanawianie się nad źródłami trudności oraz
  • wspólne szukanie nowych rozwiązań problemów
  • możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego
  • doskonalenie warsztatu pracy, umiejętności oraz rozwój osobisty.

            Pierwsze spotkanie odbędzie się 04.04.2016 r. godz. 8.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sala nr 14.

Koordynatorem spotkań jest psycholog mgr Ewa Daczkowska.

Telefon kontaktowy - (83) 343-37-26