Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2020/2021

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

Przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 6 letnich i starszych

 

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Łukowska – Almaszy

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2

Badanie rozwoju komunikacji dzieci do 6 roku życia

                   

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz placówek.

 

3

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

A. Śladewska

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Szulak

A. Mąka

I. Daniluk

M. Abramowicz

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Specjalistyczne zajęcia indywidualne
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4

Diagnoza ryzyka dysleksji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

 

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5

Program zapobiegania dysleksji rozwojowej wśród dzieci 6-7- letnich

 

B. Wieluńska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

6

Diagnoza lateralizacji dla dzieci 5/6 letnich

J. Prokocka- Kasjaniuk

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7

Obserwacja dzieci w grupie przedszkolnej

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie placówki.

8

Terapia Integracji Sensorycznej

I.Daniluk

S.Łukijaniuk

I.Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

9

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

A. Szulak

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

10

Przesiewowe badania przebiegu procesów Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

I. Wojtaszek-Prystupa

Badania na terenie przedszkoli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

11

Terapia ręki

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

12

Zajęcia metodą „Dobrego Startu” dla dzieci w wieku 5/6 lat

 

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

    14

Preorientacja zawodowa

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia na terenie przedszkoli.

Wsparcie merytoryczne.

 

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2020/2021
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół podstawowych:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji dla dzieci 7 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Na terenie szkół.

 

 

2

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Bądź Mistrzem” dla dzieci z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Rozwijanie myślenia matematycznego dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki

 

H. Plecha

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4

Propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych wśród uczniów klas I-III

 

A.      Plandowska

Zajęcia grupowe na terenie szkoły

 

 

5

„Mistrz ortografii” – poznawanie zasad i reguł ortograficznych języka polskiego i opanowanie umiejętności stosowania ich w praktyce dla dzieci z klas IV-VIII

 

A.      Plandowska

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

6

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

B.      Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

7

Trening pewności siebie – „Miej Pewność” dla uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Uczniowie klas IV - VIII

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

E. Daczkowska

M. Sumlińska

B. Wieluńska

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

8

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

J. Pokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Szulak

I. Daniluk

 

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

9

Terapia Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

10

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

I.   Wojtaszek-Prystupa

S.   Łukijaniuk

A.    Szulak

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

10

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

11

Obserwacja uczniów na terenie placówki

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie szkoły, placówki.

 

 

12

Interwencja kryzysowa i mediacja

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

J. Oremczuk

M. Sumlińska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

13

„Chcę ładnie pisać” zajęcia dla uczniów z trudnościami grafomotorycznymi z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

14

„Pamięć i koncentracja” zajęcia dla uczniów mających trudności z koncentracją uwagi
z klas I-III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

15

Terapia ręki dla uczniów z klas I - III

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16

Zagrożenia internetowe – cyberprzemoc dla uczniów z klas IV – VIII  A to gdzie? Profilaktyka ?

  

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły.

 

 

17

Badanie słuchu „Słyszę”

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

18

Badanie mowy

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

19

Terapia i pomoc pedagogiczna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

I. Daniluk

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

20

Pomoc psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

21

Terapia psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

22

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Abramowicz

O. Drozd

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

23

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

24

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom oraz młodzieży drogą e-mail

 

 

25

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

26

Orientacja zawodowa

E. Tatarczak

 

 

                   

 

Wsparcie merytoryczne

 

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2020/2021
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół  ponadpodstawowych:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Program usprawniania technik uczenia się

I.                     

Wojtaszek-Prystupa

A.      Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Konsultacje z doradztwa zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

4

Zajęcia aktywizujące z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

5

„Człowiek w świecie współczesnych uzależnień”- zajęcia profilaktyczne z obszaru środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

wszyscy psycholodzy

E. Tatarczak     

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

6

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”-program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów klasy VIII  
i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

 

 

7

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

8

E- mail zaufania

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego młodzieży drogą e-mail

 

 

 

S. Łukijaniuk

 

 

 

 

 

 

 

Oferta
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
kierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców, rad pedagogicznych
w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”(wszystkie typy szkół i placówek)

 

E. Tatarczak

Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców na terenie szkół
i placówek.

2

Szkoła dla rodziców i wychowawców:

I.        Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły

II.      Rodzeństwo bez rywalizacji

III.   Jak rozmawiać z nastolatkiem

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

M. Sumlińska

A. Szulak

A. Śladewska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

I. Daniluk

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Cykliczne zajęcia warsztatowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

3

„Praca z uczniem zdolnym”

 

A. Śladewska

Prelekcja dla rodziców i wychowawców klas I – III na terenie szkoły.

4

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

A. Śladewska

J. Prokocka - Kasjaniuk

E. Daczkowska

A. Mąka

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

5

Gotowość szkolna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

B. Wieluńska

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

6

„Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole”

 

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki

7

„Normy rozwojowe i zaburzenia zachowania dziecka w wieku przedszkolnym”

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

 Warsztaty na terenie placówki dla nauczycieli i wychowawców.

8

Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym- przyczyny, sposoby radzenia sobie

 

S. Łukijaniuk

Prelekcja, szkolenie dla nauczycieli na terenie placówek

8

Problematyka okresu dojrzewania

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami na terenie szkół/placówek.

9

Współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami

 

A. Plandowska

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

10

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

 

E. Tatarczak

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki.

11

Specyficzne trudności w nauce i możliwe formy oceniania uczniów z takimi problemami

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

 

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

12

Przyczyny trudności matematycznych uczniów w klasach I-III

 

H. Plecha

 

Prelekcja nauczycieli na terenie placówki.

13

Zanim dziecko przekroczy próg szkoły

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Plandowska

A. Szulak

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

14

Terapia rodziny

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

 

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

15

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

B. Wieluńska

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

16

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

17

Grupa wsparcia logopedów

 

M. Łukowska - Almaszy

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

18

Forum Psychologów i Pedagogów

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

19

Forum Doradców Zawodowych (Koordynatorów Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego)

 

E. Tatarczak

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

20

Mediacje dla rodziców i nauczycieli

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Spotkania na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

21

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Doraźna natychmiastowa pomoc na terenie placówki lub poradni

22

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

E. Tatarczak

J. Prokocka – Kasjaniuk

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

23

Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie placówki.

 

M. Łukowska – Almaszy

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

24

„Rodzinne wychowywanie w dziedzinie płciowości”

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

M. Sumlińska

A. Mąka

E. Daczkowska

 

Warsztaty dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

25

Edukacja włączająca

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

26

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w przedszkolu

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

27

Zaburzenia Integracji Sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.

 

A.      Szulak

I.                    Wojtaszek-Prystupa

I.                    Daniluk

      S.   Łukijaniuk

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki

28

Metody aktywizujące w pracy z uczniem

 

A.      Plandowska

Prelekcja, szkolenie dla nauczycieli na terenie placówki

29

Jak wspierać rodzinę w czasie pandemii

 

A.      Śladewska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców

30

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom, nauczycielom drogą e-mail

31

 

Zagrożenia oraz niebezpieczeństwa płynące z Internetu oraz korzystania z komputera

 

I.                    Wojtaszek-Prystupa

A.      Plandowska

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców

Zainteresowane placówki szkolne prosimy o zgłaszanie się na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

  • dane adresowe placówki (nazwa, adres, telefon)
  • wybrany temat zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • imię i nazwisko zgłaszającego zapotrzebowanie (nauczyciel/wychowawca klasy/dyrektor placówki)
  • imię i nazwisko pedagoga/psychologa szkolnego
  • podpis dyrektora

Realizacja oferty uzależniona jest od harmonogramu i terminów badań diagnostycznych na terenie poradni.

 

Oferta Poradni psychologiczno Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego może ulec

modyfikacji o dodatkowe zajęcia bądź osoby prowadzące.