7 listopada 2014r., w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, odbyło się Forum Psychologów i Pedagogów Szkolnych, które od kilku lat organizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

Tematem spotkania szkoleniowego był kryzys i interwencje kryzysowe w terapii dzieci i młodzieży.

Patronat honorowy nad szkoleniem objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski.

 

Problematykę kryzysu oraz interwencji kryzysowej zgromadzonym uczestnikom przybliżyła dr Wanda Badura - Madej, psycholog kliniczny, wybitna specjalistka z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej, autorka licznych publikacji na w/w tematy. Pani dr Wanda Badura-Madej była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych. Jest członkiem European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).

 

W szkoleniu - wspólnie z lokalnym środowiskiem psychologów i pedagogów - wzięli udział także:

  1. Pan Andrzej Czapski - Prezydent Miasta Biała Podlaska
  2. Pan Waldemar Godlewski - Wiceprezydent Miasta Biała Podlaska
  3. Pani Wanda Żukowska – Przedstawiciel Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej
  4. Pani Ewa Majewska - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska
  5. Pani Anna Żytkowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska

 

Kryzysy przeżywane przez jednostkę stanowią problem nie tylko dla osoby znajdującej się w stanie silnej traumy, lęku, poczucia beznadziejności ale stanowią także bardzo poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów społecznych, w których ona żyje - przede wszystkim dla rodziny, szkoły, zakładu pracy. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że ciągłe doskonalenie systemu interwencji kryzysowej jest jedną z najinteligentniejszych społecznych inwestycji - zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i w skali całego państwa.