Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Aktualności

Rowerowa Stolica Polski

Plakat: Nocny Rajd w Białej Podlaskiej
Plakat: Rowerowy Dzień Dziecka

Targi Edukacyjne 2024

Plakat promujący Targi Edukacyjne 2024r.

stop-hejt

Polska Stolica Recyklingu

Podziękowanie

Harmonogram godzin konsultacji wynikających z art. 42 ust. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Buczyńska Anna

poniedziałek – 1200-1300

Daczkowska Ewa

poniedziałek – 1300-1400

Daniluk Iwona

środa – 1200-1300

Drozd Olimpia

wtorek – 1200-1300

Hałabuda Natalia

wtorek – 1200-1300

Kuszneruk Dorota

środa – 1600-1700

Łukijaniuk Sylwia

wtorek – 1100-1200

Łukowska-Almaszy Marta

poniedziałek – 1300-1400  (co 2 tygodnie)

Mąka Anetta

czwartek – 1200-1300

Oniszczuk Urszula

poniedziałek – 1200-1300

Oremczuk Jadwiga

środa – 1200-1300

Piszcz Izabela

poniedziałek – 1600-1700

Plandowska Agata

poniedziałek – 1700-1800

Potapczuk Ewa

środa – 1100-1200

Prokocka-Kasjaniuk Justyna

środa – 900-1000

Raszuk Wioleta

poniedziałek – 1100-1200

Sumlińska Monika

wtorek – 1200-1300

Szulak Agnieszka

piątek – 1200-1300

Śladewska Anna

piątek – 1300-1400

Wojtaszek-Prystupa Izabela

wtorek – 1200-1300

Targi Edukacyjne "Bialski GPS na edukację i zawód" 25.04.2017

„Bialski GPS na edukację i zawód"

 

Dnia 25.04.2017r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód". Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów wystąpił kabaret „Nieśmiesznie – Śmieszni” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (gospodarzy imprezy). Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk powitała wszystkich zebranych i poprosiła wiceprezydenta miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka o oficjalne otwarcie Targów Edukacyjnych. Po oficjalnym otwarciu Targów Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół ponadgimnazjalnych, życząc wszystkim udanej imprezy. Następnie zabrała głos Pani Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty w Białej Podlaskiej. Powitała zebranych i zapraszała wszystkich do zapoznania się z ofertą przybyłych szkół. Wśród gości była również Pani Anna Żytkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Białej Podlaskiej, Pan Karol Sudewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Biała Podlaska oraz dyrektorzy prezentujących się szkół i placówek.

Otwarcie imprezy uświetniło wniesienie tortu wykonanego przez gospodarzy Targów. Tort został pokrojony i rozdany uczestnikom imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe, Bursa szkolna oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych.

Szkoły prezentowały się w sali widowiskowej, natomiast stoiska były zlokalizowane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia całej szkoły. Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 630 gimnazjalistów wraz z opiekunami z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

Targi Edukacyjne "Bialski GPS na edukację i zawód" 28.04.2016

„Bialski GPS na edukację i zawód”

Dnia 28 maja 2016r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód”. Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem  Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów odbył się występ zespołu muzycznego „YELO” IV LO.  Prowadzący imprezę uczniowie IV LO przywitali wszystkich zebranych i zachęcili zgromadzoną młodzież do aktywnego udziału.

Oficjalnego otwarcia Targów Edukacyjnych 2016r. Dokonał Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk. Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół. Podkreślił znaczenie nauki w szkołach zawodowych i technikach, zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody. Docenił także ofertę i wysoki poziom nauczania bialskich szkół średnich.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk podziękowała Prezydentowi Miasta za osobisty udział, uroczyste otwarcie Targów i objęcie tego przedsięwzięcia Honorowym Patronatem. Przywitała wszystkich zebranych gości i uczestników Targów. Podziękowała również Panu Stanisławowi Romanowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej za udostępnienie obiektu i współpracę przy organizacji Targów. Pan Dyrektor również przywitał zebranych i życzył wszystkim udanej imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe  oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych. Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk odwiedził wszystkie stoiska wystawiennicze. Rozmawiał z młodzieżą oraz opiekunami.

Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Własne stoisko miała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - organizator przedsięwzięcia. Przy stoisku gimnazjaliści zapoznawali się z najnowszą ofertą placówki. Poradnia pomaga młodzieży w rozpoznaniu indywidualnych możliwości w zakresie dalszego kształcenia. Specjaliści proponują metody pozwalające ocenić mocne i słabe strony ucznia. Udzielają wsparcia psychologicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, większym niż w poprzednim roku.  Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 650 gimnazjalistów wraz z opiekunami.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjmuje wnioski o organizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2019/2020.

W ramach realizacji WWRD oferujemy zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, Integrację Sensoryczną oraz zajęcia z wykorzystaniem metod sensoplastyki i muzykoterapii.

Witamy!

Celem naszej działalności jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna zarówno dzieciom jak i młodzieży.

Pomagamy również w wyborze szkoły, studiów, a także zawodu.

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzicom oraz nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej.

Do Państwa dyspozycji są wykwalifikowani:

- psycholodzy

- pedagodzy

- logopedzi

- lekarze konsultanci

Dysponujemy również pracowniami:

- wczesnej interwencji i wspierania rozwoju

- młodzieżową i rodzinną

- rozwoju i terapii zaburzeń mowy

- zawodową

Poradnia jest czynna w godzinach 8:00 - 18:00.

W okresie wakacyjnym 8:00 - 15:00.

Do zarejestrowania się, nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zgłosić się telefonicznie (83) 341-64-36, (83) 341-64-37 lub osobiście (ul. Waryńskiego

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Informujemy, że pod linkiem http://um.bialapodlaska.pl/?ps=228 Urząd Miasta Białej Podlaskiej będzie zamieszczał ostrzeżenia dla mieszkańców.