Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

* psychologów

* pedagogów

* logopedów

* socjologów

* lekarzy konsultantów

   terapeutów SI

* dzieci

* rodzice

* młodzież ucząca się

* nauczyciele

* nasze usługi są bezpłatne.

* korzystanie z nich jest dobrowolne.

* wizyty nie wymagają skierowań.

* można umówić sie telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.

* w zakresie diagnozy

* w zakresie terapii

* w zakresie doradztwa

* w zakresie profilaktyki

* w zakresie orzecznictwa

* zajmuje się dzieckiem zdolnym

* podejmuje działania w ramach interwencji kryzysowych

* wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych

* określenie korzystnych form stymulacji rozwoju

* określenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

* określenie predyspozycji do nauki i wykonywania zawodu

* rozpoznawanie zaburzeń mowy

* terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

* terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu

* terapia dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem, w tym:

    1. zajęcia w ramach integracji sensorycznej

    2. praca z rodziną w/w dzieci

    3. zajęcia logopedyczne

* terapia dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami mowy

* terapia integracji sensorycznej