Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Uczeń zdolny

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zaproponowała program pracy z uczniem zdolnym „Bądź Mistrzem”. Program został przygotowany z myślą o uczniach, wyróżniających się ponadprzeciętnymi zdolnościami, talentami. Były to działania umożliwiające szybszy rozwój ucznia zdolnego. Zajęcia wspomagają rozwój przyswajania wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień. Kształtują myślenie twórcze i rozwijanie oryginalności.

Głównym założeniem programu było wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, a także umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej. Program został napisany i w całości poprowadzony przez pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej pedagoga mgr Annę Śladewską, pod opieką Pani Dyrektor mgr Bogumiły Zieńczuk. Program był realizowany systematycznie w ciągu edukacji szkolnej uczniów.

Spotkania były organizowane jeden raz w tygodniu po 1,5 godzinne. Grupa liczyła pięcioro uczniów klas Szkoły Podstawowej Kształcenia Zintegrowanego. Przy realizacji programu przewidziano współpracę z rodzicami, oraz ze wszystkimi osobami i instytucjami chętnymi przy realizacji programu.

Aby praca z dzieckiem zdolnym przynosiła oczekiwane efekty niezwykle ważne było przyjęcie odpowiednich form pracy. Program ten przewidywał pracę indywidualną, zbiorową, zespołową, grupową. Program pracy z dzieckiem zdolnym obejmuje wszystkie obszary zainteresowań, uzdolnień uczniów.

Za najważniejsze czynniki sprzyjające osiąganiu zaplanowanych celów programu było pozytywny stosunek dziecka do proponowanych zajęć – jego samodzielność, twórcze myślenie, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, dobrą atmosferę pracy, dostosowanie metod i form do możliwości indywidualnych dziecka, pomysłowość  
i kreatywność nauczyciela w inspirowaniu działań dziecka, samodzielne eksperymentowanie, poszukiwanie nowych, oryginalnych rozwiązań przez dziecko, wsparcie działań nauczyciela przez dom rodzinny wychowanków, zmierzanie  w kierunku rozwijania zdolności na późniejszych szczeblach edukacji dziecka.

Program pracy z uczniem zdolnym „Bądź Mistrzem” będzie realizowany w Poradni psychologiczno Pedagogicznej od września 2011 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych „uczniów zdolnych” do wzięcia udziału w programie.