Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Oferta dla dzieci i uczniów 2021/2022

Oferta dla dzieci i uczniów

w roku szkolnym 2021/2022

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

ul. Waryńskiego 3

proponuje następujące formy wspierania:

             Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

Przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 6 letnich i starszych

 

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Łukowska – Almaszy

O. Drozd

 

Badania na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2

Badanie rozwoju komunikacji dzieci do 6 roku życia

                   

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

 

Badania na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz placówek.

 

 

3

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

A. Śladewska

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Szulak

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Specjalistyczne zajęcia indywidualne
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4

Diagnoza ryzyka dysleksji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

5

Program zapobiegania dysleksji rozwojowej wśród dzieci 6-7- letnich

 

B. Wieluńska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

6

Diagnoza lateralizacji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7

Obserwacja dzieci w grupie przedszkolnej

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie placówki.

8

Terapia Integracji Sensorycznej

 

I. Daniluk

S. Łukijaniuk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

9

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

A. Szulak

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

10

Przesiewowe badania przebiegu procesów Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Badania na terenie przedszkoli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

11

Terapia ręki

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

12

Zajęcia metodą „Dobrego Startu” dla dzieci w wieku 5/6 lat

 

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

    14

Preorientacja zawodowa

 

E. Tatarczak

Zajęcia na terenie przedszkoli.

Wsparcie merytoryczne.

 

15

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16

„Zajęcia ogólnorozwojowe” dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni

17

„W krainie emocji” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

S. Łukijaniuk

 

Indywidualne zajęcia terapeutyczne na terenie poradni

18

„Śmiałoszki” zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku przedszkolnym

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub przedszkola

19

„Emocje pełne niespodzianek” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub przedszkola

20

„Samoregulacja dla najmłodszych” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2021/2022
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół podstawowych: 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji dla dzieci 7 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Na terenie szkół.

 

 

 

 

2

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Bądź Mistrzem” dla dzieci z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Rozwijanie myślenia matematycznego dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki

 

H. Plecha

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4

Propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych wśród uczniów klas I-III

 

A. Plandowska

 

Zajęcia grupowe na terenie szkoły

 

 

5

„Mistrz ortografii” – poznawanie zasad i reguł ortograficznych języka polskiego i opanowanie umiejętności stosowania ich w praktyce dla dzieci z klas IV-VIII

 

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

6

Zajęcia usprawniające technikę czytania i pisania dla uczniów z klas I-III

 

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

 

 

7

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

B. Wieluńska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

8

Trening pewności siebie – „Miej Pewność” dla uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Uczniowie klas IV - VIII

 

A. Śladewska

E. Daczkowska

M. Sumlińska

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

9

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

B. Wieluńska

A. Szulak

I. Daniluk

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

10

Terapia Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

11

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

A. Szulak

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

12

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Tatarczak

I. Piszcz

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

 

Zajęcia grupowe lub indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

13

Obserwacja uczniów na terenie placówki

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie szkoły, placówki.

 

 

14

Interwencja kryzysowa i mediacja

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

J. Oremczuk

M. Sumlińska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

 

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

15

„Chcę ładnie pisać” zajęcia dla uczniów z trudnościami grafomotorycznymi z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16

„Pamięć i koncentracja” zajęcia dla uczniów mających trudności z koncentracją uwagi
z klas I-III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

17

Terapia ręki dla uczniów z klas I - III

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

18

Zagrożenia internetowe – cyberprzemoc dla uczniów z klas IV - VIII

  

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia grupowe na terenie szkoły.

 

 

19

Badanie słuchu „Słyszę”

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

20

Badanie mowy

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

21

Terapia i pomoc pedagogiczna

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

I. Daniluk

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

22

Pomoc psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

23

Terapia psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

24

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

25

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

26

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

 

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom oraz młodzieży drogą e-mail

 

 

27

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

28

Orientacja zawodowa

 

E. Tatarczak

 

Wsparcie merytoryczne

 

 

29

„W krainie emocji” zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas I-III

 

S. Łukijaniuk

 

Indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne na terenie poradni

 

 

30

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" i "13/16" oraz innych dostępnych testów.

 

A. Śladewska

I. Wojtaszek-Prystupa

H. Plecha

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

31

„Śmiałoszki” zajęcia dla dzieci nieśmiałych w klasie I-III

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub szkoły

 

 

32

„Emocje pełne niespodzianek” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 7 i 8-letnich

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub szkoły

 

 

33

„Samoregulacja dla najmłodszych” zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas I-III.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

34

Emocjonalna góra. Strefy regulacji emocji. Zajęcia dla uczniów z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

35

Poznaj swoje supermoce. Budowanie pozytywnej motywacji. Program rozwojowy dla uczniów z klas III-VI.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

36

„Mam tę moc!” Zajęcia dla uczniów wykluczonych z grupy oraz o zaniżonej samoocenie z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub szkoły

 

 

37

Nastoletnia depresja. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas VII- VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

 

 

38

IMPACT - Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 13-16 lat.

I. Piszcz

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

 

 

39

Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością dla uczniów z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”- program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów klasy VIII i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

 

 Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2021/2022
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół  ponadpodstawowych:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Program usprawniania technik uczenia się

 

I. Wojtaszek-Prystupa

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Konsultacje z doradztwa zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

4

Zajęcia aktywizujące z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

5

„Człowiek w świecie współczesnych uzależnień”- zajęcia profilaktyczne z obszaru środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

wszyscy psycholodzy

E. Tatarczak     

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

6

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”- program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

 

 

7

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

8

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego młodzieży drogą e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 13/16" oraz innych dostępnych testów.

 

A. Śladewska

I. Wojtaszek-Prystupa

H. Plecha

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

10

Nastoletnia depresja. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół  ponadpodstawowych.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia grupowe na terenie szkól

 

 Oferta
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
kierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców, rad pedagogicznych
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”(wszystkie typy szkół i placówek)

 

E. Tatarczak

 

Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców na terenie szkół
i placówek.

2

Szkoła dla rodziców i wychowawców:

I.        Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły

II.      Rodzeństwo bez rywalizacji

III.   Jak rozmawiać z nastolatkiem

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

M. Sumlińska

A. Szulak

A. Śladewska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

I. Daniluk

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Cykliczne zajęcia warsztatowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

 

3

„Praca z uczniem zdolnym”

 

A. Śladewska

 

Prelekcja dla rodziców i wychowawców klas I – III na terenie szkoły.

4

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

A. Śladewska

J. Prokocka - Kasjaniuk

E. Daczkowska

A. Mąka

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

5

Gotowość szkolna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

B. Wieluńska

I. Daniluk

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

6

„Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole”

 

B. Wieluńska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki

7

„Normy rozwojowe i zaburzenia zachowania dziecka w wieku przedszkolnym”

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

 Warsztaty na terenie placówki dla nauczycieli i wychowawców.

8

Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym- przyczyny, sposoby radzenia sobie

 

S. Łukijaniuk

 

Prelekcja, szkolenie dla nauczycieli na terenie placówek

9

Problematyka okresu dojrzewania

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami na terenie szkół/placówek.

10

Współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

11

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

 

E. Tatarczak

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki.

12

Depresja dzieci i młodzieży

 

D .Kuszneruk

 

Prelekcja dla nauczycieli i rodziców na terenie placówki

13

Specyficzne trudności w nauce i możliwe formy oceniania uczniów z takimi problemami

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

14

Przyczyny trudności matematycznych uczniów w klasach I-III

 

H. Plecha

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

15

Zanim dziecko przekroczy próg szkoły

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Szulak

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

16

Terapia rodziny

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

17

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

D. Kuszneruk

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

B. Wieluńska

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Piszcz

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

18

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

 

 

19

Grupa wsparcia logopedów

 

M. Łukowska - Almaszy

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

20

Forum Psychologów i Pedagogów

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

21

Forum Doradców Zawodowych (Koordynatorów Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego)

 

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

22

Mediacje dla rodziców i nauczycieli

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Spotkania na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

23

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Doraźna natychmiastowa pomoc na terenie placówki lub poradni

24

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

E. Tatarczak

J. Prokocka – Kasjaniuk

E. Daczkowska

M. Sumlińska

A. Plandowska

 

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

 

25

Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie placówki.

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

26

„Rodzinne wychowywanie w dziedzinie płciowości”

 

M. Sumlińska

A. Mąka

E. Daczkowska

 

Warsztaty dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

27

Edukacja włączająca

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

28

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w przedszkolu

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

29

Zaburzenia Integracji Sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.

 

A. Szulak

I. Daniluk

S. Łukijaniuk

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki

30

Warsztaty n/t integracji sensorycznej

 

A. Szulak

 

Warsztaty dla rodziców na terenie placówki.

31

„Łatwe posłuszeństwo – jak pozyskać dziecko do współpracy”

„Poznaj temperament swojego dziecka – klucz do wychowania”

 

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie placówki

 

32

„ Zaburzenia emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym”

 

A. Plandowska

 

 Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

 

33

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu”

 

A. Plandowska

 

Warsztat dla nauczycieli na terenie placówek

 

34

Jak wspierać rodzinę w czasie pandemii

 

A. Śladewska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców

35

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

 

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom, nauczycielom drogą e-mail

36

 

Zagrożenia oraz niebezpieczeństwa płynące z Internetu oraz korzystania z komputera

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców

37

Dziecięce emocje w praktyce. Jak rozwijać samoregulację?

 

I.Piszcz

 

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców

 

Zainteresowane placówki szkolne prosimy o zgłaszanie się na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

 

  • dane adresowe placówki (nazwa, adres, telefon)
  • wybrany temat zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • imię i nazwisko zgłaszającego zapotrzebowanie (nauczyciel/wychowawca klasy/dyrektor placówki)
  • imię i nazwisko pedagoga/psychologa szkolnego
  • podpis dyrektora

 

Realizacja oferty uzależniona jest od harmonogramu i terminów badań diagnostycznych na terenie poradni.

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego może ulec

modyfikacji o dodatkowe zajęcia, osoby prowadzące lub wynikające z sytuacji epidemiologicznej.