Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Oferta dla dzieci i uczniów 2023/2024

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2023/2024
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1.

Przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 6 letnich i starszych

 

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Łukowska – Almaszy

O. Drozd

W. Raszuk

 

Badania na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.

Badanie rozwoju komunikacji dzieci do 6 roku życia

                   

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

W. Raszuk

 

Badania na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz placówek.

 

 

3.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

A. Śladewska

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Szulak

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

N. Hałabuda

A. Buczyńska

W. Raszuk

Specjalistyczne zajęcia indywidualne
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI dla dzieci posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4.

Diagnoza ryzyka dysleksji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

5.

Diagnoza lateralizacji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6.

Obserwacja dzieci w grupie przedszkolnej

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie placówki.

7.

Terapia Integracji Sensorycznej

 

I. Daniluk

S. Łukijaniuk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

8.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

9.

Przesiewowe badania przebiegu procesów Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

 

Badania na terenie przedszkoli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

10.

Terapia ręki

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

N. Hałabuda

A. Buczyńska

 

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

11.

Zajęcia metodą „Dobrego Startu” dla dzieci w wieku 5/6 lat

 

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12.

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13.

Preorientacja zawodowa

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia na terenie przedszkoli.

Wsparcie merytoryczne.

 

14.

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

W. Raszuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

15.

„Zajęcia ogólnorozwojowe” dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni

16.

„W krainie emocji” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

S. Łukijaniuk

 

Indywidualne zajęcia terapeutyczne na terenie poradni

17.

„Emocje pełne niespodzianek” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub przedszkola

18.

„Samoregulacja dla najmłodszych” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 5 i 6-letnich

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

19.

Elektrostymulacja zewnętrzna (TENS i EMS)

 

O.Drozd

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

20.

Elastyczny Taping logopedyczny

 

O. Drozd

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

21.

Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia

 

O. Drozd

W. Raszuk

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

22.

„Matematyka na 100%” – program rozwijający kompetencje matematyczne dzieci 6-7-letnich.

I Daniluk

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub przedszkola.

23.

„Zabawa to podstawa” – zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku 1-3 r. ż i 3-6 r.ż, na podstawie Zabawy fundaMentalne

N. Hałabuda

Zajęcia grupowe na terenie przedszkoli

 

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2023/2024
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół podstawowych:

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1.

Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji dla dzieci 7 letnich

 

A. Śladewska

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

 

Na terenie szkół.

 

 

2.

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Bądź Mistrzem” dla dzieci z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3.

Propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych wśród uczniów klas I-III

 

A. Plandowska

 

Zajęcia grupowe na terenie szkoły

4.

„Mistrz ortografii” – poznawanie zasad i reguł ortograficznych języka polskiego i opanowanie umiejętności stosowania ich w praktyce.

 

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5.

Zajęcia usprawniające technikę czytania i pisania dla uczniów z klas I-III

 

A. Plandowska

I. Daniluk

A.Buczyńska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

 

 

6.

Trening pewności siebie – „Miej Pewność” dla uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Uczniowie klas IV - VIII

 

A. Śladewska

E. Daczkowska

M. Sumlińska

I. Wojtaszek-Prystupa

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

A. Śladewska

A. Szulak

I. Daniluk

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

8.

Terapia Integracji Sensorycznej

 

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

9.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Tatarczak

I. Piszcz

Zajęcia grupowe lub indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

11.

Obserwacja uczniów na terenie placówki

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie szkoły, placówki.

12.

Interwencja kryzysowa i mediacja

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

J. Oremczuk

M. Sumlińska

E. Tatarczak

A. Mąka

D. Kuszneruk

 

 

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13.

„Chcę ładnie pisać” zajęcia dla uczniów z trudnościami grafomotorycznymi z klas I – III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

14.

„Pamięć i koncentracja” zajęcia dla uczniów mających trudności z koncentracją uwagi
z klas I-III

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

15.

Terapia ręki dla uczniów z klas I - III

 

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

N. Hałabuda

A. Buczyńska

 

Zajęcia indywidualne na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

16.

Zagrożenia internetowe – cyberprzemoc dla uczniów z klas IV - VIII

  

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia grupowe na terenie szkoły.

17.

Badanie słuchu „Słyszę”

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

W. Raszuk

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

18.

Badanie mowy

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

W. Raszuk

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

19.

Terapia i pomoc pedagogiczna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

A. Szulak

I. Daniluk

A. Plandowska

N. Hałabuda

A. Buczyńska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

20.

Pomoc psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

I. Piszcz

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

21.

Terapia psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

I. Piszcz

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

22.

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

O. Drozd

W. Raszuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

23.

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

24.

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

 

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom oraz młodzieży drogą e-mail

25.

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

26.

Orientacja zawodowa

 

A. Śladewska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Wsparcie merytoryczne

27.

„W krainie emocji” zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas I-III

 

S. Łukijaniuk

 

Indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne na terenie poradni

28.

 Diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" i "13/16" oraz innych dostępnych testów.

 

A. Śladewska

I. Daniluk

J. Prokocka-Kasjaniuk

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

29.

Program usprawniania technik uczenia się w  klasie VII-VIII

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

30.

„Emocje pełne niespodzianek” zajęcia terapeutyczne dla dzieci 7 i 8-letnich

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie poradni lub szkoły

31.

„Samoregulacja dla najmłodszych” zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas I-III.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

32.

Emocjonalna góra. Strefy regulacji emocji. Zajęcia dla uczniów z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

33.

Poznaj swoje supermoce. Budowanie pozytywnej motywacji. Program rozwojowy dla uczniów z klas III-VI.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

34.

„Mam tę moc!” Zajęcia dla uczniów wykluczonych z grupy oraz o zaniżonej samoocenie z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

35.

Nastoletnia depresja. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas VIII

 

I. Piszcz

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

36.

Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością dla uczniów z klas IV-VIII.

 

I. Piszcz

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

 

 

 

37.

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”- program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów klasy VIII i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

38.

Elektrostymulacja zewnętrzna (TENS i EMS)

 

O.Drozd

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

39.

Elastyczny Taping logopedyczny

 

O. Drozd

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

40.

Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia.

 

O. Drozd

W. Raszuk

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

41.

Zajęcia matematyczne dla klas I-VI

 

A.Szulak

J. Prokocka-Kasjaniuk

I. Daniluk

A. Śladewska

 

Zajęcia  indywidualne na terenie Poradni

42

.

Techniki radzenia sobie ze stresem. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas  VI -VIII.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia indywidualne lub grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub szkoły.

 

Oferta dla dzieci i uczniów
w roku szkolnym 2023/2024

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
proponuje następujące formy wspierania:

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne
dla uczniów szkół  ponadpodstawowych:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1.

Program usprawniania technik uczenia się

 

A. Śladewska

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

A. Mąka

E. Daczkowska

E. Tatarczak

D. Kuszneruk

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3.

Konsultacje z doradztwa zawodowego

 

A. Śladewska

A. Mąka

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

4.

Zajęcia aktywizujące z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego

 

A. Śladewska

A. Mąka

E. Tatarczak

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

5.

„Człowiek w świecie współczesnych uzależnień”- zajęcia profilaktyczne z obszaru środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

wszyscy psycholodzy

    

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

6.

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”- program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

7.

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

8.

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego młodzieży drogą e-mail

 

 

 

 

 

 

9.

 Diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 13/16" oraz innych dostępnych testów.

 

A.Śladewska

I. Daniluk

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10.

Nastoletnia depresja. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół  ponadpodstawowych.

 

I. Piszcz

 

Zajęcia grupowe na terenie szkól

 

 

 

11.

Badanie mowy

 

U. Oniszczuk

E. Potapczuk

M. Łukowska-Almaszy

W. Raszuk

O. Drozd

Badania indywidualne na terenie poradni

 

 

 

12.

Terapia logopedyczna

 

U. Oniszczuk

E. Potapczuk

M. Łukowska-Almaszy

W. Raszuk

O. Drozd

Zajęcia indywidualne na terenie poradni.

 

 

 

13.

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

Zajęcia indywidualne na terenie poradni.

 

Oferta
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
ul. Waryńskiego 3
kierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców, rad pedagogicznych
w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1.

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”(wszystkie typy szkół i placówek)

 

E. Tatarczak

 

Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców na terenie szkół
i placówek.

2.

Szkoła dla rodziców i wychowawców:

  1. Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły
  2. Rodzeństwo bez rywalizacji
  3. Jak rozmawiać z nastolatkiem

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

M. Sumlińska

A. Szulak

A. Śladewska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

I. Daniluk

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Cykliczne zajęcia warsztatowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

 

3.

„Praca z uczniem zdolnym”

 

A. Śladewska

 

Prelekcja dla rodziców i wychowawców klas I – III na terenie szkoły.

4.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

A. Śladewska

J. Prokocka - Kasjaniuk

E. Daczkowska

A. Plandowska

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

N. Hałabuda

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

5.

Gotowość szkolna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

A. Szulak

A. Plandowska

I. Daniluk

N. Hałabuda

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

6.

„Normy rozwojowe i zaburzenia zachowania dziecka w wieku przedszkolnym”

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

 Warsztaty na terenie placówki dla nauczycieli i wychowawców.

7.

Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym- przyczyny, sposoby radzenia sobie.

 

S. Łukijaniuk

 

Prelekcja, szkolenie dla nauczycieli na terenie placówek

8.

Problematyka okresu dojrzewania

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami na terenie szkół/placówek.

9.

Współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

J. Prokocka-Kasjaniuk

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

10.

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

 

A. Mąka

E. Tatarczak

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki.

11.

Depresja dzieci i młodzieży

 

D .Kuszneruk

E. Daczkowska

 

Prelekcja dla nauczycieli i rodziców na terenie placówki

12.

Specyficzne trudności w nauce i możliwe formy oceniania uczniów z takimi problemami

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

13.

Zanim dziecko przekroczy próg szkoły

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

A. Szulak

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

14.

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Spotkania z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

15.

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

D. Kuszneruk

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

I. Piszcz

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16.

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

 

 

17.

Grupa wsparcia logopedów

 

M. Łukowska - Almaszy

W. Raszuk

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

18.

Forum Psychologów i Pedagogów

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

19.

Forum Doradców Zawodowych (Koordynatorów Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego)

 

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

20.

Mediacje dla rodziców i nauczycieli

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Spotkania na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

21.

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

D. Kuszneruk

A. Mąka

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Doraźna natychmiastowa pomoc na terenie placówki lub poradni

22.

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

E. Tatarczak

J. Prokocka – Kasjaniuk

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

 

23.

Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie placówki.

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

A. Buczyńska

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

24.

Grupa wsparcia dla uczestników warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

25.

Edukacja włączająca

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

26.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w przedszkolu

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

27.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.

 

A. Szulak

S. Łukijaniuk

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki

28.

 „Poznaj temperament swojego dziecka – klucz do wychowania”

 

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie placówki.

29.

„ Zaburzenia emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym”

 

A. Plandowska

 

 Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

 

30.

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu”

 

A. Plandowska

 

Warsztat dla nauczycieli na terenie placówek

 

31.

E- mail zaufania

 

S. Łukijaniuk

D. Kuszneruk

 

Porady, konsultacje, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom, nauczycielom drogą e-mail

32.

 

Zagrożenia oraz niebezpieczeństwa płynące z Internetu oraz korzystania z komputera

 

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców

33.

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

Wszyscy pracownicy

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Telefonicznie/on-line/stacjonarnie

34.

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

Wszyscy pracownicy

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

 

Stacjonarnie lub on-line

35.

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

Wszyscy pracownicy

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

Telefonicznie/on-line/stacjonarnie

36.

Konsultacje w obszarze zaburzeń mowy i komunikacji

 

Wszyscy logopedzi

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców po badaniach logopedycznych na terenie placówek

 

Zainteresowane placówki szkolne prosimy o zgłaszanie się na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

 

  • dane adresowe placówki (nazwa, adres, telefon)
  • wybrany temat zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • imię i nazwisko zgłaszającego zapotrzebowanie (nauczyciel/wychowawca klasy/dyrektor placówki)
  • imię i nazwisko pedagoga/psychologa szkolnego
  • podpis dyrektora

 

Realizacja oferty uzależniona jest od harmonogramu i terminów badań diagnostycznych na terenie poradni.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego może ulec

poszerzeniu o dodatkowe zajęcia lub mogą nastąpić zmiany osób prowadzących.