„Bialski GPS na edukację i zawód”

Dnia 28 maja 2016r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód”. Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem  Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów odbył się występ zespołu muzycznego „YELO” IV LO.  Prowadzący imprezę uczniowie IV LO przywitali wszystkich zebranych i zachęcili zgromadzoną młodzież do aktywnego udziału.

Oficjalnego otwarcia Targów Edukacyjnych 2016r. Dokonał Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk. Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół. Podkreślił znaczenie nauki w szkołach zawodowych i technikach, zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody. Docenił także ofertę i wysoki poziom nauczania bialskich szkół średnich.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk podziękowała Prezydentowi Miasta za osobisty udział, uroczyste otwarcie Targów i objęcie tego przedsięwzięcia Honorowym Patronatem. Przywitała wszystkich zebranych gości i uczestników Targów. Podziękowała również Panu Stanisławowi Romanowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej za udostępnienie obiektu i współpracę przy organizacji Targów. Pan Dyrektor również przywitał zebranych i życzył wszystkim udanej imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe  oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych. Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk odwiedził wszystkie stoiska wystawiennicze. Rozmawiał z młodzieżą oraz opiekunami.

Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Własne stoisko miała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - organizator przedsięwzięcia. Przy stoisku gimnazjaliści zapoznawali się z najnowszą ofertą placówki. Poradnia pomaga młodzieży w rozpoznaniu indywidualnych możliwości w zakresie dalszego kształcenia. Specjaliści proponują metody pozwalające ocenić mocne i słabe strony ucznia. Udzielają wsparcia psychologicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, większym niż w poprzednim roku.  Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 650 gimnazjalistów wraz z opiekunami.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej organizuje Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód” objęte Honorowym Patronatem Dariusza Stefaniuka - Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Targi odbędą się 28 kwietnia 2016r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, przy ul. Akademickiej 8 w godz. 10.00 – 14.00.

Adresatami projektu są uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Na Targach zaprezentują się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe oraz bursa szkolna.

Program targów jest bogaty i różnorodny. Każdy uczeń gimnazjum znajdzie coś dla siebie. Będzie mógł przekonać się, jak szerokie spektrum możliwości kształcenia zawodowego mają technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz jak różnorodną ofertę przedstawią licea ogólnokształcące.

Na uczniów czekać będzie kilkanaście stoisk wystawienniczych. Każde z nich w oryginalny sposób będzie chciało przyciągnąć uwagę zwiedzających, aby zaprezentować własną, aktualną ofertę edukacyjną, kulturalną, sportową danej szkoły. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą zachęcali do podjęcia nauki w swoich szkołach. Przyszli fryzjerzy, kucharze, kelnerzy, elektrycy, zaprezentują swoje umiejętności.

Na scenie uczniowie każdej szkoły ponadgimnazjalnej przedstawią ciekawe prezentacje swoich placówek. Zobaczymy występy zespołów wokalnych, formacji tanecznych, pokazy sportowe i prezentacje multimedialne.

Serdecznie zapraszamy również rodziców i wszystkich zainteresowanych do przybycia i zapoznania się z ofertą bialskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program Targów Edukacyjnych:

9.30 – 9.55 – występ zespołu muzycznego „YELO” IV LO

10.00 – oficjalne otwarcie targów

10.15 – 14.00 – prezentacje placówek

14.00 - zakończenie